Garep s.r.o.

Regionální rozvoj a praxe

Regionální rozvoj je složitě strukturovaným procesem a teoretické modely, metody a nástroje vystihují pouze idealizované části reality. Pro praktické využití je nezbytné zohlednění platné legislativy, znalost vztahů a vlastností regionálních aktérů a provázání s organizačně-technickými a ekonomickými možnostmi daných subjektů.

Předmět se věnuje současné praxi regionální politiky na různých prostorových úrovních a klíčovým jevům regionálního rozvoje České republiky. Na konkrétních příkladech ilustruje problémové aspekty současného vývoje a rozvíjí dovednosti praktické aplikace poznatků spolu s kritickým pohledem na regionální politiku ČR a s interpretací regionálních rozvojových procesů.

Sylabus předmětu na letní semestr 2014 je ke stažení zde.

 

Prezentace z přednášek

Blok č. 2: