Východiska

Na hlavní stránce bylo uvedeno, že základní rámec regionálního rozvoje tvoří regionální politika. V této části menu jsou soustředěna hlavní východiska regionálního rozvoje a základní stavební kameny regionální politiky, a to zejména zákonná úprava, nástroje a jejich specifikace, charakteristiky hlavních subjektů apod.

Komplex základních vlivů na prostorový rozvoj