Venkov: "Kdo mi pomůže?"

Dne 25. 5. 2011 se v Tetčicích konal seminář s názvem Venkov: "Kdo mi pomůže?", který byl uspořádán v rámci řešení výzkumného projektu pro MZe ČR s označením QH82249 Synergie v přístupu k rozvoji venkova. Jeho cílem bylo prodiskutovat současnou realitu rozvoje venkova, nastínit možnosti řešení paradoxů rozvoje venkova a navrhnout možnosti, jak těmto problémům předcházet.

 

Na semináři zazněly tyto příspěvky:

   Hana Svobodová, Jan Holeček, GaREP – Prezentace výsledků projektu Synergie

   Josef Matějek, radní kraje Vysočina pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství – Venkov a kraj Vysočina

   Jan Kruml – Vesničko má přestavovaná (celý dokument v délce cca 40 minut lze shlédnout na stream.cz)

   Radim Perlín, PřF UK – Paradoxy budoucí zemědělské politiky v příštím programovacím období

   Kateřina Chabičovská, Jan Binek, GaREP – Představení výsledků dotazníkového šetření s experty

   Jana Zapletalová, Ústav Geoniky AV – Marginální rurální pohraničí – odepsaný prostor?

   Antonín Věžník, PřF MU – Zemědělství pro budoucí generace?

   Karel Coufal, Okresní agrární komora Třebíč – Podpora podnikání na venkově – praktické zkušenosti

   Vojtěch Koráb, Fakulta podnikatelská VUT v Brně – Rodinné firmy na venkově

 

Zpět