Publikace

Série čtyř publikací „Synergie v rozvoji venkova“ byly vytvořeny v rámci výzkumného projektu Ministerstva zemědělství ČR s označením QH82249 „SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova“ řešeného týmem společnosti GaREP, spol. s r. o., v rámci Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007–2012

  • První z publikací s podtitulem Aktéři a nástroje rozvoje venkova je teoretickým úvodem do rozvoje venkova – vymezuje, co je venkov, rozčleňuje aktéry rozvoje venkova a nástroje, kterými lze k rozvoji venkova přispět.
  • Druhá, spíše prakticky zaměřená publikace s podtitulem Přístupy k řešení problémů rozvoje venkovských obcí, si klade za cíl stát se oporou představitelů venkovských obcí při zvládání různých rozvojových problémů a při řízení rozvoje jejich obce. Představuje hlavní oblasti, v nichž dochází ve venkovském prostoru ke kumulaci problémů. Poukazuje na důsledky těchto problémů a nabízí řadu opatření, doporučení a nápadů pro jejich řešení. U jednotlivých problémů jsou jako příklady dobré praxe představovány úspěšná rozvojová řešení.
  • Třetí publikace s podtitulem Paradoxy rozvoje venkova si klade za cíl poukázat na paradoxy, resp. nelogické praktiky, které se ve venkovském prostoru odehrávají, a je směrována především k představitelům řídicích orgánů (ministerstev, krajských úřadů i venkovských obcí), kteří jsou nuceni se s těmito paradoxy vyrovnávat, ale mohou je také změnit.
  • Čtvrtá a poslední publikace Synergie ve venkovském prostoru se zaměřuje na propojení hlavních témat a poznatků výzkumu s ohledem na „synergické“ působení aktérů rozvoje venkova. Jednou z nosných linií je pohled na venkov z hlediska jeho funkcí a vztahů mezi těmito funkcemi. Zdůrazňuje činnosti, u nichž je potřebné a také reálné rozvíjet synergické přístupy při realizaci rozvojových záměrů ve venkovském prostoru. Reflektuje při tom kompetence veřejné správy i dalších aktérů a zachycuje existující omezení spolupráce, včetně návrhů vybraných řešení.

 

Publikace jsou k dispozici ve formátu pdf, tištěnou verzi lze objednat na garep@garep.cz.

...

...

...

 

Kromě uvedených publikací vznikla z řešení výzkumného projektu také certifikovaná metodika týkající se spolupráce různých aktérů působících na venkově - Přístupy k posílení spolupráce a synergie ve venkovských mikroregionech.

 

Veškeré materiály, které vznikly v rámci projektu SYNERGIE, jsou dostupné v infobance MZe.