Nástroje rozvoje venkova

Rurální politika jako komplexní rozvojový koncept lokálního rozvoje venkova obsahuje některé dimenze a oblasti přesahující rámec klasické regionální politiky. Klasifikace nástrojů rozvoje venkova rozlišuje - obdobně jako klasifikace nástrojů regionálního rozvoje - následující kategorie:

  • koncepční nástroje (strategie, programy, plány, politické deklarace, územněplánovací dokumenty, pozemkové úpravy),
  • věcné nástroje (infrastruktura, poskytnutí prostor, služeb, hmotného plnění, poradenství),

Rozvojové nástroje venkova jsou velmi různorodé a pokrývají v zásadě celé potřebné spektrum oblastí. Problematická však často bývá jejich aplikace do území, která se obvykle uskutečňuje centrálně a plošně bez rozlišení rozdílů mezi jednotlivými typy venkovských regionů. Pro maximalizaci efektů z aplikace rozvojových nástrojů je žádoucí tyto rozdíly akceptovat, aby tak mohly být co nejúčinněji řešeny konkrétní problémy v daném území.