Manuál rozvoje venkova

Manuál rozvoje venkova vznikl v rámci řešení výzkumného projektu MZe ČR QH82249 „Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj“. 

Účelem manuálu je přispět k řešení poznaných problémů rozvoje venkova prostřednictvím identifikace typových aktivit, žádoucích pro úspěšný rozvoj. Manuál úzce navazuje na model synergického působení aktérů rozvoje venkova. Klade si za cíl přehledně shrnout možné činnosti jednotlivých aktérů, které prokazatelně povedou k rozvoji venkova.

Vzhledem k tomu, že aktéři působící na jednotlivých prostorových úrovních mají odlišné nástroje, jimiž mohou rozvoj venkova podpořit, byl manuál rozčleněn na tři základní hierarchické úrovně: lokální, regionální a národní. Na národní úrovni jde především o nastavení „pravidel hry“ (tedy o aktivity koncepčního a koordinačního charakteru), na regionální úrovni se jedná především o krajské dotační programy a propagaci; skutečný rozvoj venkova se odehrává na lokální úrovni.

Dále je manuál členěn podle jednotlivých rozvojových oblastí venkova:

  • zemědělství, lesnictví, rybolov,
  • podnikání,
  • cestovní ruch,
  • životní prostředí,
  • doprava,
  • technická infrastruktura,
  • veřejné služby,
  • veřejná správa,
  • občanská společnost.

V rámci těchto oblastí jsou pak dílčí témata blíže specifikována formou opatření a aktivit včetně podrobného popisu technicko-organizačního zajištění aktivit.

Manuál rozvoje venkova je ke stažení k dispozici zde.