Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí

Dne 9. 9. 2010 se v Tetčicích konal seminář s názvem Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí, který byl uspořádán v rámci řešení výzkumného projektu pro MZe ČR s označením QH82249 Synergie v přístupu k rozvoji venkova.Jeho cílem bylo odpovědět zejména na následující otázky:

  • Která témata jsou v obcích nejobtížněji řešitelná? Jaká řešení mohou být inspirací („dobrá praxe“)?
  • Jaký typ intervencí by venkovským obcím nejvíce pomohl (kdo a jak to může zařídit)?
  • Rozvojové instituce venkova a jejich působení: Které z institucí jsou skutečně přínosné pro zlepšení situace na venkově (jsou-nejsou; povědomí o institucích; vztahy dobré-neutrální-špatné, kdo s kým proti komu)?
  • Jaké jsou vztahy obcí se zemědělci a institucemi rozvoje venkova?

 

 

Na semináři zazněly tyto příspěvky:

  Iva Galvasová, GaREP – Přivítání účastníků a rámcové představení projektu

  Jan Binek, Hana Svobodová, GaREP – Rozvoj venkova – nástroje, aktéři… paradoxy (vybrané postřehy z projektu Synergie)

  Marcela Chreneková, Poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko – Determinanty rozvoja vidieka na Slovensku

  Jaroslav Martének, Agroprojekt PSO – Postoj veřejné správy k rozvoji venkova a zemědělství

  Jana Bačkovská, Ústav zemědělské ekonomiky a informací – Celostátní síť pro venkov – vize a skutečnost

  Iveta Macurová, Krajský úřad Jihomoravského kraje – Program rozvoje venkova JMK

  Ivana Chytilová, manažerka vzdělávacího projektu SMARV – Praktická aplikace nástrojů na rozvoj venkova

  Anna Čarková, manažerka MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – Role MAS v rozvoji venkova, princip partnerství v programu LEADER a jeho uplatňování při realizaci strategických plánů MAS

 

Zpět