SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ REGIONŮ V ČR

VSTUPTE

kartografická vizualizace vybraných indikátorů - aktualizace 2006

Výstup z řešení projektu WA - 101 - 04

zadaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

v roce 2004

 

 zpracovatel: GaREP, spol s r.o. Brno,

Společnost pro regionální ekonomické poradenství

ve spolupráci s experty z vysokých škol

  

řídící tým projektu:

prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.,

RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.,

PhDr. Iva Galvasová

Mgr. Tomáš Krejčí

Mgr. Daniel Seidenglanz

Brno 2007

 

VSTUPTE