ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE

* JAKUBSKÉ NÁMĚSTÍ 3,  601 00 BRNO, P.O.BOX 234

( 542 423 111,   Fax: 542 214 705IČO: 60556552

: navratilova@uur.cz, jurankova@uur.cz, www.uur.cz

logo UUR

Úkol B.3/S8

Regionální diferenciace a polarizace aktuálního socioekonomického vývoje ČR

Závěrečná zpráva

Garant ÚÚR:

RNDr. Jan Bína , CSc.

Garant MMR:

Ing. Čeněk Teichmann

 

Brno, duben 2005